Korte omschrijving van het project
Voormalige Waschinrichting de IJselstroom. Stoomwasserij gebouwd in 1911 in Laat-Jugendstil in de uiterwaarden tegenover Zutphen, met een voorhuis. Na een brand in 1919 hersteld in een (nu iconische) moderne wasserij fabriek.

Postcode
7205 CJ

Huisnummer
16

Auteur
Silvester van Veldhoven

Email adres auteur
info@veldhovenarchitecten.nl

Bouwjaar / belangrijke bouwjaren
1911 bouw, 1919 herbouwd, 1962 verbouwd, 2014 volledig gerestaureerd

Status gebouw
Gemeentelijk monument

Status project
laatste fase van afronding, zonnepanelen en bijzondere achterzetramen

Type gebouw
fabriek, stoomwasserij

Start project
ma, 01/06/2014 - 00:00

Einde project

Is er subsidie gebruikt om het project te bekostigen?
Ja

Welke subsidies zijn er ingezet?
gemeentelijke en provinciale ondersteuning

Wat is de order grootte van de projectkosten?

Welke partijen zijn betrokken bij het project?
Architect

Architect:
    • bedrijfsnaam: Veldhoven Architecten
    • website: http://www.veldhovenarchitecten.nl

Auteur
Silvester van Veldhoven

Email adres auteur
info@veldhovenarchitecten.nl

de_ijsselstroom_2014_veldhoven_architecten.jpg

de IJsselstroom

Innovatieve materialen en/of technieken

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Aardgasloos
Beschrijving van de innovatie: gasloos en (bijna) energie neutraal
Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: in eerdere projecten van Veldhoven architecten bij restauraties in Den Haag en warmtekrachtcentrales in het Westland
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Ja
Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: - vloerverwarming op een verende houten vloer met minimale inbouwhoogte - grondwater warmtepomp in de uiterwaarden op een dijk is uniek


Overige projectinformatie

ijsselstroom_n-o_2016.jpg
Toelichting projectaanpak?

Het haalbaarheidsonderzoek is een volledige onderbouwing van duurzaamheidsaspecten, vormgeving, bestemming, kostenopbouw, tijdschema. Alle partners in dit project werden hiermee tevoren volledig geïnformeerd, wat de realisatiekans in aanvang aanmerkelijk vergroot heeft.

Heb je tijdens het project een probleem of dilemma gehad?

Ja

Wat was het probleem?

In aanvang zijn er grote problemen geweest rondom de overheidssteun waardoor het project meermalen voortijdig zou stranden

Hoe ben je met het probleem omgegaan?

Blijven overleggen met open vizier en de partners binnen de overheid mede deelgenoot maken met de problemen en mede verantwoordelijk maken over de uitkomsten.

Wat heb je geleerd in dit project dat je in wilt zetten in een volgend project?

Hardere zekerheid aan de voorkant van de overheid eisen