Korte omschrijving van het project
Energiescan uitgevoerd

Postcode
8051 EZ

Huisnummer

Auteur
Han Schoch

Email adres auteur
h.schoch@oomadvies.nl

Bouwjaar / belangrijke bouwjaren
13e, 15e eeuw en verder

Status gebouw
Rijksmonument

Status project
Voorbereiding of planfase

Type gebouw
Kerk

Start project

Einde project

Is er subsidie gebruikt om het project te bekostigen?
Ja

Welke subsidies zijn er ingezet?
Provincie Gelderland

Wat is de order grootte van de projectkosten?

Welke partijen zijn betrokken bij het project?
Adviseur

Adviseur:
    • bedrijfsnaam: OOM advies
    • website: https://www.oomadvies.nl/

Auteur
Han Schoch

Email adres auteur
h.schoch@oomadvies.nl

hattem_-_andreaskerk-1.jpg

Maatwerkadvies Andreaskerk (Hattem)

Innovatieve materialen en/of technieken

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Energiescan
Voeg een foto toe van de toegepaste innovatie: kerkinterieur_andreaskerk_hattem.jpg
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Nee
Wat is de merknaam of fabrikant?: Oom advies


Overige projectinformatie

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de aanpak van het project geweest?

Om te komen tot een verantwoord energieprestatie-advies voor beschermde monumenten worden eerst de monumentale waarden en technische condities vastgesteld. Deze moet inzicht geven met welke waarden de doorvoering van energiebesparende maatregelen rekening dient te houden en waar tegelijkertijd de mogelijkheden liggen. Een technische opname van het bestaande casco geeft inzicht in de opbouw van de constructie en de bestaande bouwkundige situatie. Vervolgens wordt een advies gegeven over de mogelijkheden van energiebesparing van het monument. De systematiek die wordt gehanteerd geschiedt op basis van het rendement, en dus begint het met de zwakste schakel. In aanvulling wordt voor het pand een aantal pakketten met potentiƫle maatregelen omschreven waarbij een indicatie van de kosten, de terugverdientijd en het te behalen energielabel worden aangegeven. Van de afzonderlijke pakketten zal het rendement van de maatregelen worden afgezet tegen de gevolgen voor de monumentale waarden.

Toelichting projectaanpak?

Vanwege de noodzakelijk terughoudende aanpak, beperkte financiƫle middelen en het voorkomen van thermische stratificatie (dat leidt tot schade aan de orgels) is gekozen voor dit advies.

Wat heb je geleerd in dit project dat je in wilt zetten in een volgend project?

Investeren in het voortraject loont! Samenwerking en flexibiliteit tijdens het proces zijn belangrijk. Door de samenwerking kan van de kennis en het netwerk van alle betrokkenen gebruik gemaakt worden. Dat is waardevol en leerzaam.