Korte omschrijving van het project
Restauratie van een stalgebouw

Postcode
3958BA

Huisnummer
18

Auteur
Gert van Driesten

Email adres auteur
gvandriesten@bouwbedrijfkreeft.nl

Bouwjaar / belangrijke bouwjaren
18e eeuw

Status gebouw
Rijksmonument

Status project
Afgerond

Type gebouw
Stalgebouw

Start project
di, 11/01/2016 - 00:00

Einde project
di, 12/19/2017 - 00:00

Is er subsidie gebruikt om het project te bekostigen?
Ja

Welke subsidies zijn er ingezet?
Overige subsidie OCW, onderdeel duurzaamheid

Wat is de order grootte van de projectkosten?
€350.000

Welke partijen zijn betrokken bij het project?
Architect, Adviseur, Restauratiebedrijf algemeen, Restauratiebedrijf gespecialiseerd, Installatiebedrijf, Leverancier materialen, Gemeente

Architect:
  • bedrijfsnaam: AAArchitecten
  • website: www.aaarchitecten.nl

Adviseur:
  • bedrijfsnaam: Deerns
  • website: www.deerns.nl

Restauratiebedrijf algemeen:
  • bedrijfsnaam: Bouwbedrijf Kreeft B.V.
  • website: www.bouwbedrijfkreeft.nl

Restauratiebedrijf gespecialiseerd:
  • bedrijfsnaam: Van Milt restaurateurs
  • website: www.vanmiltrestaurateurs.nl

Installatiebedrijf:
  • bedrijfsnaam: ITN Installatietechniek
  • website: www.itn.nl

Leverancier materialen:
  • bedrijfsnaam: Houtzagerij Twickel
  • website: www.houtzagerijtwickel.nl

Gemeente:
  • bedrijfsnaam: Gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • website: www.heuvelrug.nl

Auteur
Gert van Driesten

Email adres auteur
gvandriesten@bouwbedrijfkreeft.nl

artist_impression_0.jpg

Restauratie stalgebouw Boerderij Wayenstein

Innovatieve materialen en/of technieken

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Pelletkachel
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: € 90.000,00
Beschrijving van de innovatie: Toepassing wandverwarming tbv conservering van de wanden. De verwarming is gestookt door een pelletkachel voorzien van sterlingmotor
Voeg een foto toe van de toegepaste innovatie: pellematic_detail.jpg
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Nee
Wat is de merknaam of fabrikant?: Okofen
Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: Benodigde installatieruimte is groter dan vooraf verwacht. met name als gevolg van benodigde opslag van voorraad pellets


Overige projectinformatie

artist_impression_0_0.jpg
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de aanpak van het project geweest?

Vooronderzoek , Bouwteam

Toelichting projectaanpak?

Het project is vanaf het allereerste moment in goede harmonie met de opdrachtgever en de adviseurs opgepakt. Deze goede verstandhouding heeft geleid tot uiteindelijk resultaat waar een ieder zeer tevreden mee is.

Heb je tijdens het project een probleem of dilemma gehad?

Ja

Wat was het probleem?

De bestaande houten spant constructie was dermate aangetast dat de hoofdonderdelen vervangen moesten worden. Dit resulteerde in een afweging of de gehele kapconstructie gedemonteerd zou moeten worden, of dat we in de bestaande situatie de te handhaven onderdelen zouden gaan stutten.

Hoe ben je met het probleem omgegaan?

Uiteindelijk is gekozen om de bestaande constructie te stutten en hier de aangetaste onderdelen te restaureren. Dit zorgde ervoor dat uiteindelijk bijna de gehele constructie op stempels stond en de bereikbaarheid zeer lastig werd.

Wat heb je geleerd in dit project dat je in wilt zetten in een volgend project?

Handhaven van een constructie is prima te doen, maar hier moet voldoende tijd voor worden gereserveerd.