Korte omschrijving van het project
Vervangen schuiframen, nieuwe ramen voorzien van iso-monumentenglas en rondom tochtwering

Postcode
7201DV

Huisnummer
3 t/m 53 en 2 t/m 34

Auteur
Hans Barkel

Email adres auteur
h.barkel@stbog.nl

Bouwjaar / belangrijke bouwjaren
1484 eerste hypotheek verstrekt ca. 1820 voor oprichting Kadaster (1823) is waarschijnlijk op de oude fundering een nieuw huis gebouwd in het Bornhof. We hebben een boek over zeven eeuwen geschieden Het Oude Bornhof en omgeving beschikbaarbaar

Status gebouw
Rijksmonument

Status project
Afgerond

Type gebouw
Woonhuis

Start project
zo, 05/01/2011 - 00:00

Einde project
ma, 12/31/2018 - 00:00

Is er subsidie gebruikt om het project te bekostigen?
Ja

Welke subsidies zijn er ingezet?
Functioneel Erfgoed provincie Gelderland

Wat is de order grootte van de projectkosten?
ca. 1.500.000

Welke partijen zijn betrokken bij het project?
Architect

Architect:
    • bedrijfsnaam: Frans Ambagtsheer
    • website: https://www.fransambagtheer.nl

Auteur
Hans Barkel

Email adres auteur
h.barkel@stbog.nl

win_20140909_122411.jpg

Verduurzaming Oude Bornhof

Innovatieve materialen en/of technieken

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Geisoleerde beglazing
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: Zie raming projectenkosten met regulier onderhoud buitengevel (schilderwerk, zinken goten, dakwerk e.d.)
Beschrijving van de innovatie: Met behoud van bestaande detaillering nieuwe geisoleerde beglazing aanbrengen in nieuwe schuiframen
Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: comfort van de nieuwe ramen is beter geworden, deze geluiden ontvangen wij van de bewoners
Voeg een foto toe van de toegepaste innovatie: img_3955.jpg
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Ja
Wat is de merknaam of fabrikant?: stolkerglas
Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke? : ja, maar niet in de aantallen zoals bij dit project
Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: Zwaarte van het toe te passen hout,(exact als bestaand) Het zichtbaar maken van de verschillen in de afmetingen van de staande en liggende roedeverdeling. De locatie van de ventilatie, de stijfheid en geschiktheid van de diverse houtsoorten, in verband met zeer ranke liggende roedes, De mogelijkheden in de bestaande houtenkozijnen (het moet schuifbaar blijven) en de dagkanten moeten bereikbaar blijven.
Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Geintegreerd ventilatierooster
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: zie boven
Beschrijving van de innovatie: Wij hebben achter de wisseldorpel een ventilatierooster gerealiseerd die onzichtbaar aan de buitenzijde en voor een constante ventilatie in de woning kan zorgen
Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: Positief, het systeem levert meer dan voldoende frisse lucht. de eerste woningen zijn inmiddels drie jaar geleden voorzien van deze ramen met roosters en er is geen spoor van vocht of schimmelvorming in geen enkele woning
Voeg een foto toe van de toegepaste innovatie: wp_20150227_069.jpg
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Ja
Wat is de merknaam of fabrikant?: Happy lift
Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke? : ja
Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Hefsysteem/bediening
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: Zit in het totaal project versleuteld
Beschrijving van de innovatie: combinatie van een ouderwets touwsysteem met een veer
Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: over het algemeen positief, het raam is eenvoudig en licht te bedienen, echter wil er nog al eens een touw losschieten van de veer, deze dient bij de eerste montage zeer goed bevestigd te worden
Voeg een foto toe van de toegepaste innovatie: scan_12_13_19_10_16_10.jpg
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Ja
Wat is de merknaam of fabrikant?: Happy lift
Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke? : ja
Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: het gewicht van het raam incl glas vaststellen om de sterkte van de veer en touw te bepalen


Overige projectinformatie

wolters_oude_bornhof-101.jpg
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de aanpak van het project geweest?

Vooronderzoek , Bouwteam , Startoverleg met gemeente

Toelichting projectaanpak?

Gezamenlijk zoeken en evalueren naar de best mogelijk oplossing die voldeed

Heb je tijdens het project een probleem of dilemma gehad?

Ja

Wat was het probleem?

Detaillering met behoud monumentale waarde waarbij zeer ranke liggende roedes gemaakt moesten worden. Dit betekende dat voor elk raampje een mal gemaakt moest worden. Dit was behoorlijk kostenverhogend,

Hoe ben je met het probleem omgegaan?

naast het prototype nog een proefraam ontwikkelen en in gezamenlijk overleg de uiteindelijke keuze bepaald.

Wat heb je geleerd in dit project dat je in wilt zetten in een volgend project?

Ruim de tijd nemen om de zaken voor te bereiden en advies vragen waar mogelijk