Korte omschrijving van het project
Het restaureren en gedeeltelijk reconstrueren van de boerderij

Postcode
3958 BA

Huisnummer
18

Auteur
Gert van Driesten

Email adres auteur
gvandriesten@bouwbedrijfkreeft.nl

Bouwjaar / belangrijke bouwjaren
1710

Status gebouw
Rijksmonument

Status project
Afgerond

Type gebouw
Boerderij

Start project
di, 11/01/2016 - 00:00

Einde project
di, 12/19/2017 - 00:00

Is er subsidie gebruikt om het project te bekostigen?
Ja

Welke subsidies zijn er ingezet?
OC&W duurzaamheidssubsidie

Wat is de order grootte van de projectkosten?
€ 600.000,00

Welke partijen zijn betrokken bij het project?
Architect

Architect:
    • bedrijfsnaam: AAArchitecten
    • website: https://www.aaarchitecten.nl/

Auteur
Gert van Driesten

Email adres auteur
gvandriesten@bouwbedrijfkreeft.nl

voor_-_en_zijgevel_-_amerongen_-_20008917_-_rce.jpg

Restauratie boerderij Wayenstein

Innovatieve materialen en/of technieken

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Pelletkachel
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: € 110.000,00
Beschrijving van de innovatie: Toepassing wandverwarming tbv conservering van de wanden. De verwarming is gestookt door een pelletkachel voorzien van sterlingmotor
Voeg een foto toe van de toegepaste innovatie: pellematic_smart_e_techdetail_900x720.png
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Nee
Wat is de merknaam of fabrikant?: Okofen
Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: Benodigde installatieruimte is groter dan vooraf verwacht. met name als gevolg van benodigde opslag van voorraad pellets
Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Klimaplaten
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: € 40.000,00
Beschrijving van de innovatie: Aan de binnenzijde van de wanden zijn klimaplaten van Calsitherm toegepast in combinatie met de wandverwarming om vochtregulering en extra isolatie te realiseren.
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Nee
Wat is de merknaam of fabrikant?: Calsitherm
Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: Voorbereiding van de ondergrond. Deze moet goed vlak zijn en zoutbestendig.


Overige projectinformatie

artist_impression_0.jpg
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de aanpak van het project geweest?

Vooronderzoek , Bouwteam

Toelichting projectaanpak?

Het project is vanaf het allereerste moment in goede harmonie met de opdrachtgever en de adviseurs opgepakt. Deze goede verstandhouding heeft geleid tot uiteindelijk resultaat waar een ieder zeer tevreden mee is.

Heb je tijdens het project een probleem of dilemma gehad?

Ja

Wat was het probleem?

Budget i.c.m. in standhouden van bestaande onderdelen. Bijvoorbeeld er moesten originele dakpannen worden toegepast welke niet voorhanden waren, of dusdanig duur dat dit niet binnen het budget paste.

Hoe ben je met het probleem omgegaan?

Uiteindelijk is er een compromis gesloten met de monumentencommissie van de gemeente waarbij op het stalgebouw hergebruik oude holle pannen zijn toegepast en op de boerderij nieuwe oude holle pannen.

Wat heb je geleerd in dit project dat je in wilt zetten in een volgend project?

Vooraf nog duidelijker waardeherkenning van onderdelen vastleggen en opnemen in het ontwerp.