Korte omschrijving van het project
volledige casco restauratie en renovatie van een kerkje met een onbenoemde bestemming naar kunst galerij

Postcode
6998 AD

Huisnummer
4a

Auteur
Bert Schotman

Email adres auteur
info@schotmanrestauraties.nl

Bouwjaar / belangrijke bouwjaren
1910 plus minus

Status gebouw
Rijksmonument

Status project
Afgerond

Type gebouw
Kerk

Start project
di, 05/01/2018 - 00:00

Einde project
vr, 03/01/2019 - 00:00

Is er subsidie gebruikt om het project te bekostigen?
Ja

Welke subsidies zijn er ingezet?

Wat is de order grootte van de projectkosten?
€468.449.-

Welke partijen zijn betrokken bij het project?
Architect

Architect:
    • bedrijfsnaam: Boerman Kreek arcitecten

Auteur
Bert Schotman

Email adres auteur
info@schotmanrestauraties.nl

bert_kerk_keppel_080_1_0.jpg

Restauratie en herbestemming kerkje Laag Keppel

Innovatieve materialen en/of technieken

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Luchtwarmtepomp
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: €10.000
Beschrijving van de innovatie: achter de kerk uit het zicht. weinig geluid producerend
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Nee
Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Luchtbalansventilatie met WTW
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: €8.500
Beschrijving van de innovatie: via de oude ventilatieroosters in de gestukadoorde rozetten ingebracht en weggewerkt.
Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: Altijd enig geluid, een suizend geluid dit wordt niet altijd positief ervaren
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Ja
Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke? : ja op enkele projecten
Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: Altijd gebruik maken van bestaande kanalen, kan soms lastig zijn qua situering
Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Isolatie
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: Dampremming
Beschrijving van de innovatie: EPS,(vloer) Rockwoll dekens (wanden), Wedi bouwplaat(Wanden) en glaswolvlokken(Dak)
Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: ja
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Ja
Wat is de merknaam of fabrikant?: KIngspan , Rockwoll
Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke? : ja
Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: De dampremmende lagen op de juiste plek leggen


Overige projectinformatie

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de aanpak van het project geweest?

Klassiek manier via aanbesteding

Heb je tijdens het project een probleem of dilemma gehad?

Ja

Wat was het probleem?

De gemeente en monumenten commissie wilde in eerste instantie een deel van de isolatie weg laten om het zicht op de monumentale lijstwerk te optimaliseren, hierdoor zou een deel niet geïsoleerd blijven, wat niet bevorderlijk zou zijn voor het behalen van de juiste energielabel.

Hoe ben je met het probleem omgegaan?

Samen met de opdrachtgever en architect een plan bedacht waarin er wel geïsoleerd zou kunnen worden en toch het monumentale lijstwerk behouden kon blijven.

Wat heb je geleerd in dit project dat je in wilt zetten in een volgend project?

Dat ook monumenten in het hoogste energie label kunnen komen, en dat met het inzetten van duurzame middelen en het leveren van maatwerk veel bereikt kan worden.