Korte omschrijving van het project
Restauratie, herbestemming en verduurzaming

Postcode
6811 EB

Huisnummer
1

Auteur
Peter Koelewijn, bouwmanager Stichting Eusebius Arnhem

Email adres auteur
info@irpeterkoelewijn.nl

Bouwjaar / belangrijke bouwjaren
16e eeuw, wederopbouw 1950-1960

Status gebouw
Rijksmonument

Status project
In uitvoering

Type gebouw
Kerkgebouw

Start project
do, 01/01/2009 - 00:00

Einde project
di, 12/21/2021 - 00:00

Is er subsidie gebruikt om het project te bekostigen?
Ja

Welke subsidies zijn er ingezet?

Wat is de order grootte van de projectkosten?
€ 32,5 mln.

Welke partijen zijn betrokken bij het project?
Architect

Architect:
    • bedrijfsnaam: Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen
    • website: http://rothuizen-architecten.nl

Auteur
Peter Koelewijn, bouwmanager Stichting Eusebius Arnhem

Email adres auteur
info@irpeterkoelewijn.nl

overzicht_0.jpg

Grote of Sint-Eusebiuskerk Arnhem

Innovatieve materialen en/of technieken

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Lean bouwproces / ketensamenwerking
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: Cursuskosten: enkele duizenden Euro's.
Beschrijving van de innovatie: Voor de restauratie van de toren: samenwerking met vaste partners met open begroting. Geen aanbestedingsplicht, indien marktconforme prijs kan worden gegarandeerd.. Meedenken met elkaar. Planning vanuit de uitvoerenden. In dit proces is ca. 10% kostenreductie gerealiseerd t.o.v. de marktconforme prijs. Restauratievolgorde 'hoek voor hoek' in plaats van 'per verdieping.
Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: Ervaringen bij het hele bouwteam zijn positief.
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Yes
Wat is de merknaam of fabrikant?: Cursus / coaching door Arpa (nu LearningWaves), Veldhoven
Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke? : Ja, vooral in nieuwbouw, wegenbouw e.d.
Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: Lean bouwproces is niet voor iedere restauratieopgave mogelijk en zinvol.
Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Vergroten publieksfunctie
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: € 800.000
Beschrijving van de innovatie: Het zichtbaar maken van de kerk met zijn ornamenten voor het publiek, door glazen balkons op 60 m hoogte, nieuwe zijentrees en bijzondere luchtboogbeelden (in ontwerp)
Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: De glazen balkons en de nieuwe zijentrees trekken veel betalende bezoekers.
Voeg een foto toe van de toegepaste innovatie: glazen_balkon_onderzijde_ruden_riemens.jpg
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Yes
Wat is de merknaam of fabrikant?: In eigen beheer.
Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke? : N.v.t.
Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: Open overleg van het begin af aan met Erfgoed van de toetsende overheden, m.n. RCE en gemeente.
Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Verduurzaming
Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: € 500.000
Beschrijving van de innovatie: Vergroten oppervlak vloerwarming van 500 naar 1.500 m2. Aansluiten van vloerverwarming op stadswarmte i.p.v. op aardgas. Onderzoek naar mogelijkheden om heaters om te bouwen van aardgas naar groene waterstof. Over een paar jaar: geen gebruik van fossiele brandstoffen en zeer beperkte CO2 uitstoot.
Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: Positief volgens de opdrachtgever Stichting Eusebius Arnhem.
Voeg een foto toe van de toegepaste innovatie: schwank_foto.jpg
Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: Yes
Wat is de merknaam of fabrikant?: N.v.t.
Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke? : Niet op deze schaal in een rijksmonument.
Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: De keuze van de oplossingen voor verduurzaming is volledig maatwerk en per situatie verschillend.


Overige projectinformatie

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de aanpak van het project geweest?

Vooronderzoek , Bouwteam , Startoverleg met gemeente

Heb je tijdens het project een probleem of dilemma gehad?

Nee

Wat heb je geleerd in dit project dat je in wilt zetten in een volgend project?

Alles is bespreekbaar, veel is uitvoerbaar, maar het blijft altijd maatwerk