Ingediende formulieren: Kenniskaart

Projectgegevens

Auteur: 

Silvester van Veldhoven

Email adres auteur: 

Naam project: 

Plaats 23

Innovatieve materialen en/of technieken

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

  • Voorzieningen en maatregelen

Beschrijving van de innovatie: 

alle voorzieningen en maatregelen óp de houten verdiepingsvloeren.

Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

In dit Rijksmonument kon bijna nergens doorvoeren of uitgangen gemaakt worden. Alle voorzieningen, brandscheidingen, installaties zijn op de houten vloeren uitgevoerd, ook de thermische, geluids en bouwfysische isolaties.

Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: 

ja

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

  • Lucht waterpomp

Beschrijving van de innovatie: 

Een lucht waterwarmtepomp is in dit gebouw geïnstalleerd.

Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

Geluidisolerende maatregelen voor de installatie buitendaks.

Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: 

nee

Overige projectinformatie