Ingediende formulieren: Kenniskaart

Projectgegevens

Auteur: 

Peter Koelewijn, bouwmanager Stichting Eusebius Arnhem

Email adres auteur: 

Naam project: 

Grote of Sint-Eusebiuskerk Arnhem

Innovatieve materialen en/of technieken

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

Lean bouwproces / ketensamenwerking

Beschrijving van de innovatie: 

Voor de restauratie van de toren: samenwerking met vaste partners met open begroting. Geen aanbestedingsplicht, indien marktconforme prijs kan worden gegarandeerd.. Meedenken met elkaar. Planning vanuit de uitvoerenden. In dit proces is ca. 10% kostenreductie gerealiseerd t.o.v. de marktconforme prijs. Restauratievolgorde 'hoek voor hoek' in plaats van 'per verdieping.

Wat is de merknaam of fabrikant?: 

Cursus / coaching door Arpa (nu LearningWaves), Veldhoven

Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

Lean bouwproces is niet voor iedere restauratieopgave mogelijk en zinvol.

Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: 

Cursuskosten: enkele duizenden Euro's.

Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: 

Ervaringen bij het hele bouwteam zijn positief.

Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: 

ja

Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke?: 

Ja, vooral in nieuwbouw, wegenbouw e.d.

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

Vergroten publieksfunctie

Beschrijving van de innovatie: 

Het zichtbaar maken van de kerk met zijn ornamenten voor het publiek, door glazen balkons op 60 m hoogte, nieuwe zijentrees en bijzondere luchtboogbeelden (in ontwerp)

Wat is de merknaam of fabrikant?: 

In eigen beheer.

Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

Open overleg van het begin af aan met Erfgoed van de toetsende overheden, m.n. RCE en gemeente.

Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: 

€ 800.000

Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: 

De glazen balkons en de nieuwe zijentrees trekken veel betalende bezoekers.

Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: 

ja

Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke?: 

N.v.t.

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

Verduurzaming

Beschrijving van de innovatie: 

Vergroten oppervlak vloerwarming van 500 naar 1.500 m2. Aansluiten van vloerverwarming op stadswarmte i.p.v. op aardgas. Onderzoek naar mogelijkheden om heaters om te bouwen van aardgas naar groene waterstof. Over een paar jaar: geen gebruik van fossiele brandstoffen en zeer beperkte CO2 uitstoot.

Wat is de merknaam of fabrikant?: 

N.v.t.

Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

De keuze van de oplossingen voor verduurzaming is volledig maatwerk en per situatie verschillend.

Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: 

€ 500.000

Wat zijn de ervaringen en wie heeft deze opgedaan?: 

Positief volgens de opdrachtgever Stichting Eusebius Arnhem.

Zijn er al ervaringen opgedaan met de toegepaste of geadviseerde innovatie?: 

ja

Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke?: 

Niet op deze schaal in een rijksmonument.

Overige projectinformatie