Ingediende formulieren: Kenniskaart

Projectgegevens

Auteur: 

Martijn Haitink

Email adres auteur: 

Naam project: 

Landgoed "de Vlaminckhorst"

Innovatieve materialen en/of technieken

Wat is de naam van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

  • Gecombineerde installatie

Beschrijving van de innovatie: 

Biomassa gecombineerd met zonne-energie. Hierdoor is klimaatneutraliteit haalbaar.

Geef de bijzonderheden aan van de toegepaste of geadviseerde innovatie: 

Een goede afstemming van de systemen en van de installateurs.

Wat is de ordegrootte van de kosten van toegepaste of geadviseerde innovatie?: 

50.000

Is deze innovatie ook toegepast op andere projecten? Zo ja welke?: 

Nog niet

Overige projectinformatie